Contact

Voor info, vragen of suggesties over ZO!ZijnWij kunt u mailen naar projectcoördinator Jeltje van Nuland:

info@jongereporters.nl

ZO!ZijnWij is een project van Going-Social. Deze stichting is gevestigd in: 

Bijlmer Parktheater 
Anton de Komplein 240
1102 DR  Amsterdam